Szkolenie "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej"

Data szkolenia: 
Od środa, 11 Marzec, 2015 do czwartek, 12 Marzec, 2015

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 11-12 marca 2015 roku (środa-czwartek). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej, zajmujących się na co dzień prowadzeniem księgowości w organizacji.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzbogacenie wiedzy ich pracowników z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT). Głównym tematem szkolenia będzie rachunkowe zamknięcie roku w organizacji oraz sporządzenie prawidłowego sprawozdania finansowego za rok 2014. Pragniemy zaznaczyć, że szkolenie skierowane jest głównie do osób posiadających wiedzę z zakresu rachunkowości, które na co dzień zajmują się prowadzeniem księgowości w organizacji. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44. Program szkolenia w załączniku poniżej.

Zapisy

9 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.