Szkolenie "Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem przez PES"

Data szkolenia: 
Od czwartek, 9 Październik, 2014 do piątek, 10 Październik, 2014

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na drugą edycję bezpłatnego szkolenie: "Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem przez PES", które odbędzie się w dniach 9-10 października 2014 roku (czwartek-piątek). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej roli i obowiązków koordynatora projektu. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie związane m.in. z:  odpowiedzialnością koordynatora projektu za przygotowanie dokumentów związanych z realizacją projektu (system realizacji, regulaminy, formularze zgłoszeniowe), jak również nadzór nad prawidłową realizacją projektu tj. harmonogramem, wskaźnikami oraz budżetem. Ponadto uczestnicy szkolenia w trakcie przeprowadzonych warsztatów spróbują określić cel projektu oraz grupę docelową i opracować budżet projektu. Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44. Program szkolenia w załączniku poniżej.

Zapisy

1 + 11 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.