Szkolenie "Tworzenie spółdzielni socjalnej przez podmioty ekonomii społecznej"

Data szkolenia: 
Od piątek, 14 Czerwiec, 2013 do sobota, 15 Czerwiec, 2013

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie: ”Tworzenie spółdzielni socjalnej przez podmioty ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2013 roku. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej, działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest przybliżenie idei spółdzielczości socjalnej. Na szkoleniu zostaną przedstawione kwestie prawne związane z założeniem spółdzielni, jak również z jej prowadzeniem. Zagadnienia omawiane na spotkaniu będą w szczególności obejmować przypadek zakładania spółdzielni socjalnej przez podmioty ekonomii społecznej.

Program szkolenia:

Godzina Dzień 1
9:00-10:30 Powitanie uczestników.
Spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne w Polsce.
- idea ekonomii społecznej;
- przykłady podmiotów ekonomii społecznej;
- spółdzielnia socjalna – historia, kontekst europejski, polska specyfika.
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Istota działania spółdzielni socjalnych – podstawy prawne, zakres działania.
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej.
- spółdzielnia socjalna osób fizycznych;
- spółdzielnia socjalna osób prawnych.
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik.
- zasady prowadzenia dział. gosp. przez spółdzielnię socjalną (rozliczenia z ZUS, US);
- budowanie rynku przez spółdzielnię socjalną.
16:00 Zakończenie

 

Godzina Dzień 2
9:00-10:30 Zakładanie spółdzielni socjalnej.
- proces zakładania spółdzielni socjalnej;
- omówienie wniosku o rejestrację.
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Zakładanie spółdzielni socjalnej.
- omówienie przykładowego statutu, uchwał, regulaminów.
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Biznesplan i plan marketingowy jako narzędzia planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Wsparcie dla spółdzielni socjalnych i członków założycieli.
- omówienie kilku ścieżek zakładania spółdzielni socjalnych i różnych możliwości wsparcia (projekt finansowany ze środków europejskich, wsparcie PUP, rozpoczynanie działalności bez wsparcia finansowego);
- dotacje, pożyczki, poręczenia.
16:00 Zakończenie szkolenia

 

Pliki do pobrania: 

Zapisy

1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.