Szkolenie "Wolontariat - wykorzystanie potencjału"

Data szkolenia: 
Od poniedziałek, 25 Listopad, 2013 do wtorek, 26 Listopad, 2013

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Wolontariat - wykorzystanie potencjału", które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2013 roku. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia wolontariatu. Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie związane m.in. z: pozyskiwaniem wolontariuszy do współpracy, ich rekrutacją a także sprawną organizacją pracy wolontariackiej. Trener przybliży również aspekty prawne związane ze współpracą z wolontariuszami na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto uczestnicy szkolenia w trakcie przeprowadzonych warsztatów spróbują samodzielnie zaplanować indywidualny program wolontarystyczny. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44.

Szczegółowy program szkolenia w załączniku poniżej.

Zapisy

10 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.