SZKOLENIE Z RODO!!!

Data szkolenia: 
wtorek, 29 Maj, 2018

Serdecznie zapraszamy w dniach 06-07 czerwca 2018r. w godzinach 8:30-15:30 na bezpłatne szkolenie pn.
RODO – Regulacje o ochronie danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej, które odbędzie się w OWES - Pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy w dniach 06-07 czerwca 2018r. w godzinach 8:30-15:30 na bezpłatne szkolenie pn.
RODO – Regulacje o ochronie danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej, które odbędzie się w OWES - Pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

W programie m.in.:
1. Proces przetwarzania danych osobowych przez organizację oraz określenie statusu organizacji jak podmiotu przetwarzającego (np. administrator, współadministrator, tzw. podmiot przetwarzający);

2. Podstawy prawne przetwarzania określonych w RODO w oparciu o procesy przetwarzania obowiązujące w organizacji;

3. Przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych stosowanej przez organizację,

4. Opracowanie procedur realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak np. obowiązków wynikających z prawa dostępu do danych osobowych przez osoby, których te dane dotyczą;

5. Opracowanie procedur związanych z przetwarzaniem żądań oraz wniosków osób, których dane są przetwarzane;

6. Model rejestrowania działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

7. Nowe wytyczne do RODO oraz orzecznictwo dotyczące realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Monitorowanie projektu i tempa osiągania zakładanych celów – wskaźniki produktu i rezultatu – różnice i praktyczne wskazówki ich monitorowania.

Zajęcia poprowadzi ekspert z zakresu regulacji prawnych związanych z RODO
W ramach szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OWES pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: owes@bielsko-biala.pl lub w siedzibie OWES w Bielsku-Białej Pl. Opatrzności Bożej 18.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 04.06.2018r. godz. 12.00

ZAPRASZAMY

Zapisy

3 + 14 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.