Szkolenie "Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej"

Data szkolenia: 
Od czwartek, 22 Sierpień, 2013 do piątek, 23 Sierpień, 2013

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia 2013 roku. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania oraz zamykania projektu rozumianego jako pewne przedsięwzięcie (np. stworzenie nowej usługi, produktu). Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie związane m.in. z: przygotowaniem projektu, biznesowym podejściem do działań projektowych oraz ryzykiem wiążącym się z realizacją projektu. Ponadto uczestnicy szkolenia w trakcie przeprowadzonych warsztatów dowiedzą sie jak utworzyć zespół projektowy i podzielić w efektywny sposób zadania. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44. Program szkolenia poniżej oraz w załączniku do pobrania.

Godzina Dzień 1
9:00-10:30 Zarządzanie projektem – wprowadzenie
Podstawowe pojęcia
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Przygotowanie projektu – cechy i zawartość planu
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Celowość działań projektowych - warsztaty
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Biznesowe uzasadnienie projektu (powody podjęcia działań, możliwe rozwiązania biznesowe)
16:00 Zakończenie

 

Godzina Dzień 2
9:00-10:30 Interesariusze projektu
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Ludzie w projekcie – tworzenie zespołu projektowego, podział zadań - warsztaty
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Zarządzanie zespołem projektowym i zadaniami, prowadzenie stałego monitoringu – narzędzia monitorowania
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Zarządzanie ryzykiem (rodzaje ryzyka, sposoby radzenia sobie z ryzykiem), zamykanie projektu - warsztaty
16:00 Zakończenie szkolenia

 

Pliki do pobrania: 

Zapisy

4 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.