Tworzenie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne

Data szkolenia: 
Od czwartek, 22 Październik, 2015 do piątek, 23 Październik, 2015

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy powtórzyć szkolenie w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 roku (czwartek, piatek). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu powoływania przedsiębiorstwa społecznego (PS).

Szkolenie poprowadzi Waldemar Żbik - ekspert z zakresu spółdzielni socjalnych.

https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

• Spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej. Istota działania spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne w Polsce.
• Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej:
a. kto może założyć spółdzielnię socjalną?
b. kto może być członkiem spółdzielni?
• Specyfika spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.
• Wsparcie dla spółdzielni socjalnych: dotacje na założenie spółdzielni socjalnej (środki unijne, FP, PFRON).
• Wsparcie niefinansowe m.in. klauzule społeczne, udział w otwartych konkursach ofert, możliwość realizacji działań w zakresie pożytku publicznego.
• Idzie nowe: nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi.
• Korzyści dla JST z założenia spółdzielni socjalnej.
• Podstawy prawne spółdzielczości socjalnej: podejmowanie decyzji w spółdzielni socjalnej – organy i ich kompetencje, zasady podejmowania uchwał i warunki ważności uchwał. 
• Statut jako kręgosłup działania każdej spółdzielni – omówienie najważniejszych elementów statutu, tworzenie wybranych regulacji statutowych przykładowych spółdzielni.
• Zakładanie spółdzielni socjalnej osób prawnych krok po kroku.
• Biznesplan i plan marketingowy jako narzędzia planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej: najważniejsze elementy biznes planu.
• Czynniki sukcesu spółdzielni socjalnych na wybranych przykładach.
• Jak nie zmarnować czasu? Co można zrobić już teraz przygotowując się do założenia spółdzielni?
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Żywiecki Raj  w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 (Zamek w Łodygowicach).

Program szkolenia w załączniku.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej) lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 693754477

Zapisy

7 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.