Ogłaszamy nabór na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych - ostateczne rozstrzygnięcie!

23 Maj, 2022 - 11:55 -- OWES

Ogłaszamy rekrutację na tworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Dokumenty można składać w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym "Teatr Grodzki" dniach 6-28 czerwca 2022 roku.

Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,

Nabór w istniejących przedsiębiorstwach społecznych jest prowadzony w sposób ciągły.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania> Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zachęcamy do kontaktu z animatorkami OWES w celu konsultacji pomysłów biznesowych i uzyskania szczegółowych informacji o warunkach otrzymania wsparcia.

Paulina Białek (e-mail: animator@teatrgrodzki.pl; tel. 693 754 477); Monika Kogut (e-mail: doradca.owes@teatrgrodzki.pl; tel. 506 549 412).