Rozpoczęto w OWES cykl spotkań spółdzielni socjalnych

27 Czerwiec, 2013 - 13:18 -- OWES

W dniu 20 czerwca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyło się spotkanie spółdzielni socjalnych działających na terenie subregionu południowego województwa Śląskiego.
W spotkaniu udział wzięli reprezentanci trzech spółdzielni socjalnych:
" Spółdzielnia Socjalna Minerwa z Żywca.
" Spółdzielnia Socjalna Lilai Design z Cieszyna.
" Spółdzielnia Socjalna Kino Marzenie z Gminy Kozy.
SPS Minerwa i Lilai Design to spółdzielnie utworzone przez osoby fizyczne, natomiast Kino Marzenie to spółdzielnia powołana przez Gminę Kozy oraz Fundację Dobry Dom. Wszystkie spółdzielnie otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Podczas spotkania spółdzielnie mogły podzielić się doświadczeniami w zakresie rejestracji, finansowania i rozpoczęcia działalności z dotacji. Omawiane były również dalsze plany i strategie biznesowe.
Spółdzielnie wskazywały również na trudności i problemy z którymi się borykają a także na potrzebę wymiany informacji i doświadczeń.
Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań, które planujemy zorganizować w celu integracji środowiska spółdzielni socjalnych, a także tworzenia płaszczyzny wsparcia w zakresie nawiązywania współpracy z sektorem samorządowym i biznesowym.