Ruszyła IV edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

15 Maj, 2014 - 11:10 -- OWES

W tym roku w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Rokustartować mogą firmy społeczne, które działają od co najmniej 24 miesięcy i osiągnęły w 2013 roku przychód netto na poziomie co najmniej 100 tys. zł. Nagrody w tej kategorii ufundowała francuska Fundacja Crédit Coopératif:

 

  • Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” – 25 tys. zł
  • Nagroda Specjalna Rady Konkursu – 15 tys. zł
  • Nagroda Laureatów Konkursu (przyznana przez laureatów poprzednich edycji) – 10 tys. zł
  • Wyróżnienie Specjalne TISE – dla finalistów, którzy nie zostaną laureatami, o wartości po 1,5 tys. zł każde

Młodsze przedsiębiorstwa społeczne, posiadające co najmniej roczny staż i konkretny pomysł na rozwój swojej działalności gospodarczej startować mogą w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Tu pula nagród finansowych ufundowanych przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego wynosi 15 tys. zł.

Finaliści obu konkursowych kategorii będą mogli ubiegać się dodatkowo o Nagrodę PwC – mentoring biznesowy dla liderów przedsiębiorstw społecznych.
Na stronie Konkursu znajdują się wszystkie niezbędne informacje – Regulamin i wzory formularzy zgłoszeniowych. Zapraszamy na www.konkurs-es.pl

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2014 roku.