artykuł

Ekonomia społeczna w Polsce nabiera rozpędu... - artykuł

16 Październik, 2014 - 12:46 -- OWES

O tym czym zajmuje się ekonomia uczą się dzieci od najmłodszych lat, wprowadzane są obligatoryjne zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze dzieci uczą się podstaw funkcjonowania w życiu społeczno-gospodarczym. Poznają pojęcia związane z biznesem, znaczenia gospodarki, jak również podstawowych zasad planowania swojej kariery zawodowej. Nie brakuje też wiedzy z umiejętności podejmowania decyzji, właściwej komunikacji i działania w grupie.

Jak skutecznie pomagać - artykuł

6 Wrzesień, 2014 - 12:33 -- OWES

Jarek - lat 21
Dzieciństwo wspomina niechętnie. Ojciec pił, rzadko bywał w domu a kiedy już się pojawił to reszta domowników uciekała w popłochu. Nocowali u babci, różnych cioć i koleżanek mamy. Potem matka wyjechała do pracy za granicę a on wraz z siostrą zamieszkał u babci.

Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? - artykuł

6 Sierpień, 2014 - 11:50 -- OWES

Podmioty ekonomii społecznej powstają po to, aby realizować zadania ze sfery pożytku publicznego, innymi słowy działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Jest pomysł, są ludzie, ale często brakującym ogniwem stają się środki finansowe. Najpopularniejszym źródłem finansowym takich podmiotów są obowiązkowe składki członkowskie. Kolejnym mocnym filarem budżetu organizacji najczęściej stają się otrzymywane darowizny oraz dotacje uzyskane w ramach różnego rodzaju projektów.

Subscribe to RSS - artykuł