FIO

FIO - Śląskie Lokalnie 2017. Dotacje na rozwój młodych podmiotów

25 Maj, 2017 - 18:23 -- OWES

CRIS, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

1. Cel konkursu: wzrost zaangażowania w życie publiczne obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych poprzez zwiększenie potencjału merytorycznego i/lub technicznego organizacji działających na obszarze województwa śląskiego.

Tags: 

Rusza konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2017

26 Kwiecień, 2017 - 13:16 -- OWES

Śląskie Lokalnie – konkurs już ogłoszony.

O dotację do 5 tysięcy złotych ubiegać mogą się młode organizacje pozarządowe - zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo roczny budżet podmiotu ubiegającego się o dotację nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł., oraz grupy nieformalnenie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Tags: 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017 - już wkrótce!

20 Kwiecień, 2017 - 13:39 -- OWES

Młode organizacje oraz grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dotację na dofinansowanie rozwoju nowego podmiotu bądź organizację inicjatywy społecznej. W ramach edycji 2017 odbywają się dwa konkursy, w których można wnioskować o zapomogę w wysokości od  1 500 do 5 000 zł.

Celem główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Tags: 

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i KDS

10 luty, 2017 - 14:36 -- OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 1 oraz Priorytet 4 KDS).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Szczegóły

Tags: 

Ruszył nabór grudniowy ofert FIO 2017!

6 Grudzień, 2016 - 09:40 -- OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017.

Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach:

Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny)

Tags: 

Konkurs FIO 2017

21 Listopad, 2016 - 12:54 -- OWES

Informujemy, że 1 grunia rusza konkurs FIO. Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

Tags: 

Ruszył konkurs FIO 2017!

6 Wrzesień, 2016 - 15:56 -- OWES

 

Konkurs FIO ruszył ! Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Tags: 

Strony

Subscribe to RSS - FIO