konkurs

Pakiety innowacji- Konkurs

23 luty, 2017 - 10:36 -- OWESTG

W dniu 01/03/2017 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" partner projektu OWES rozpoczyna nabór na pakiet innowacji. Jeśli Wasza organizacja ma pomysł na nową usługę albo na nowy produkt, zapraszamy, wesprzemy Was w procesie tworzenia.

Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji organizacji, ale też rozwiązuje jakiś problem społeczny (może to też być narzędzie fundraisingowe).

Ruszyła IX edycja programu Patriotyzm Jutra

10 luty, 2017 - 08:38 -- OWES

Muzeum Historii Polski ogłasza IX edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”.
O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł.  Nabór wniosków potrwa do 5 marca 2017 r.

Szczegóły

Grant Lechstarter!

6 luty, 2017 - 12:06 -- OWES

Jeśli należycie do NGO, ruchu miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej lub jeśli działacie jako podmiot prawny pod inną postacią, możecie walczyć o fundusze na realizację projektów pozytywnie zmieniających Twoją najbliższą okolicę. Do zdobycia 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych i 10 grantów o wartości 50 tysięcy złotych. W sumie Leszek daje aż milion!

Jak to działa?

Otwarty konkurs MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

21 Grudzień, 2016 - 08:55 -- OWES

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

Tags: 

Konkurs dla NGO - „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

13 Grudzień, 2016 - 12:56 -- OWES

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza konkurs pt. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” na nowatorskie rozwiązania, które:
- osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej,
- opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Można uzyskać m.in. dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł, profesjonalną promocję, wsparcie tutora. W konkursie mogą brać udział zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Konkurs ASOS - edycja 2017

7 Grudzień, 2016 - 09:11 -- OWES

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nabór trwa od 6 do 28 grudnia 2016 r.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Grant - Bank Ambitnej Młodzieży!

28 Październik, 2016 - 09:06 -- OWES

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera.

Zachęcamy do głosowania na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im.Jacka Kuronia.

17 Październik, 2016 - 13:47 -- OWES

Miło Nam poinformować - że jedna ze Spółdzielni Socjalnych powstałych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” - Spółdzielnia Socjalna OFKA z Cieszyna znalazła się w gronie finalistów 6 edycji konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im.Jacka Kuronia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

Trzymamy kciuki !

Zespół OWES

Tags: 

Strony

Subscribe to RSS - konkurs