ROPS

ROPS zaprasza na spotkanie „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

27 Marzec, 2017 - 10:34 -- OWES

Informujmy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje spotkanie Forum Międzysektorowego pt. „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). Poprowadzi je Pani Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania wraz z Panem Dariuszem Krajewskim ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”.

Możliwość otrzymania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

17 Październik, 2016 - 11:04 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Tags: 

Spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”

14 Wrzesień, 2016 - 18:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, w tym społecznych, a także pracowników podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujących z sektorem ES.

Zaproszenie na konferencję.

29 Marzec, 2016 - 09:38 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konferencji poświęconej systemowi wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim. Głównym przesłaniem konferencji jest przedstawienie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa.

Monitoring Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

14 Marzec, 2016 - 14:32 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in.

Wolne miejsca na wizytę studyjną organizowaną przez ROPS do ZAZu w Lalikach

19 Sierpień, 2015 - 13:39 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach zaprasza na wizytę studyjną z przewodnim tematem - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” - w miejscowości Laliki, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia br., tj. w przyszłym tygodniu w środę.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w Akademii Lidera Społeczności Lokalnej

11 Czerwiec, 2015 - 08:57 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach ogłasza nabór zgłoszeń do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego pn. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Cykl szkoleniowy skierowany jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

3 Czerwiec, 2015 - 12:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest w trakcie prac nad stworzeniem internetowego katalogu przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Katalog ma na celu umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług. Będzie zawierał krótki opis każdego podmiotu, szczegółowe informacje na temat jego oferty wraz ze zdjęciami, dane teleadresowe.

Jednodniowe wizyty studyjne organizowane przez ROPS

13 Maj, 2015 - 15:47 -- OWES

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

Celem wizyt jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej. Do udziału w wizytach zaproszeni są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Strony

Subscribe to RSS - ROPS