spółdzielnie socjalne

Wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w PS

21 luty, 2017 - 14:35 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiebiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację mailową o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

29 Listopad, 2016 - 11:32 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych (nabór w dniach 4.11.2016 - 18.11.2016 roku)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

7 Czerwiec, 2016 - 15:10 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES subregionu południowego. Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną przesłane karty ocen członków komisji. Szczegółowe informacje o wysokości przyznanego wsparcia znajdują sie w kartach ocen.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na spółdzielnie socjalne

8 Kwiecień, 2016 - 15:52 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych- spółdzielniach socjalnych. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES subregionu południowego.

Lista rankingowa formularzy złożonych w naborze na spółdzielnie socjalne

17 luty, 2016 - 15:45 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożych w naborze na spółdzielnie socjalne oraz listę końcowej oceny uczstnika.

Osoby, które zakwalifkowały się do udziału w projekcie (ocena pozytywna pomysłu i potencjału uczestnika) będą informowane o dalszych działaniach projektowych w ramach tworzenia spółdzielni socjalnych.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne - nabór na spółdzielnie socjalne

28 Styczeń, 2016 - 12:17 -- OWES

Osoby biorące udział w rekrutacji na stworzenie przedsiebiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne wersje dokumentów zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania-->Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

 

 

KONFERENCJA "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI"

12 Czerwiec, 2015 - 09:20 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI", która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Plac Opatrzności Bożej 18 (sala konferencyjna).

Spółdzielnie socjalne w nowej perspektywie - spotkania informacyjne

2 Czerwiec, 2015 - 14:02 -- OWES

Serdecznie zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe, instytucje na spotkania dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej udzielać będą dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych w nowej perspektywie funduszy unijnych. Proces zakładania takiego podmiotu jest trudny i długotrwały dlatego już dzisiaj zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej.

Jednodniowe wizyty studyjne organizowane przez ROPS

13 Maj, 2015 - 15:47 -- OWES

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

Celem wizyt jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej. Do udziału w wizytach zaproszeni są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Spółdzielnie uczniowskie mają szansę stać się trendy… - artykuł

20 Kwiecień, 2015 - 13:30 -- OWES

Ile razy zdarzyło się wam wspominać „dawne dobre czasy”? Chyba każdy ma takie małe sentymenty i od czasu do czasu przypomni  sobie coś, co  wywołuje  miłe skojarzenia.  Do takich wspomnień należą min. czasy szkoły i ówczesne szkolne inicjatywy.  To co w większość z nas budzi sentyment,  to z pewnością uczniowskie sklepiki, SKO czy spółdzielnie uczniowskie.

Strony

Subscribe to RSS - spółdzielnie socjalne