Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istn. PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w TG