Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i KDS

10 luty, 2017 - 14:36 -- OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 1 oraz Priorytet 4 KDS).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Szczegóły

Tags: