Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w PS

28 luty, 2017 - 15:52 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na spółdzielnie socjalne oraz listę rankingową z punktacją uczestników.

W pierwszej kolejności należy zapoznać sie z listą pomysłów, w celu ustalenia czy dany pomysł został zakwalifikowany. W przypadku pozytywnej oceny wyłącznie na liście uczestników (przy negatywnej ocenie pomysłu) istnieje możliwość, że osoba z wynikiem pozytywnym będzie mogła zostać dołączona do innego zakwalifikowanego pomysłu ( w przypadku gdy zakwalifikowana grupa utraci 5-osobowy skład).

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie (ocena pozytywna pomysłu oraz ocena pozytywna uczestnika) będą informowane o dalszych działaniach projektowych w ramach tworzenia przedsiębiorstw społecznych.