Z regionu

Relacja z wizyty studyjnej w Łodzi

30 Kwiecień, 2015 - 00:00 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniach 25-26 marca 2015 r. zorganizował ostatnią z cyklu wizytę studyjną promującą ekonomię społeczną. Tym razem przedstawiciele organizacji pozarządowych z subregionu południowego mieli możliwość poznać różnorodne przedsiębiorstwa społeczne z Łodzi i okolic.

Forum "Zamawiaj odpowiedzialnie-klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"

4 Marzec, 2015 - 14:54 -- OWES

Od kilku lat funkcjonują w Polsce rozwiązania prawne, które dla jednostek państwowych, samorządowych, spółek miejskich stanowią narzędzia oddziaływania na rynek pracy w postaci wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu i stymulowania rozwoju inicjatyw lokalnej przedsiębiorczości społecznej. Takim narzędziem jest stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych oraz możliwość zlecania zamówień przedsiębiorcom społecznym w procedurach poza konkursowych.

Tydzień Kultury Beskidzkiej z ….. ekonomią społeczną !

29 Lipiec, 2014 - 11:52 -- OWES

Tydzień Kultury Beskidzkiej (TKB) rozpoczął się 26.07.2014r. Jest to duże wydarzenie, które odwiedzają tysiące ludzi z regionu, a także turystów. W tym roku organizatorzy rokują, iż TKB odwiedzi około 200 tysięcy ludzi. Zatem nie mogło nas tam zabraknąć. Istotą projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego (OWES) jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej, jak również szeroko rozumiana promocja działalności trzeciego sektora. OWES, przy wsparciu spółdzielni socjalnych OFKA, BATJANKI i STRZELEC w dniu 27.07.2014r.

Nowo powstałe spółdzielnie socjalne w subregionie południowym - BESKIDNICY

2 Czerwiec, 2014 - 13:19 -- OWES

Na Żywiecczyźnie, w pięknej górskiej miejscowości Ujsoły powstała pierwsza spółdzielnia socjalna „BESKIDNICY”. Pomysł na założenie spółdzielni zrodził się około 1,5 roku temu. Pierwsze informacje na temat możliwości założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie Beskidnicy zdobyli podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujsołach. Organizatorem i pomysłodawcą tego zjazdu był Pan Bogumił Kanik – Kierownik Ochotniczego Hufca Pracy z Bielska-Białej.

Seminarium „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych"

29 Maj, 2014 - 12:00 -- OWES

W dniu 28.05.2014r. w Urzędzie Gminy Istebna przy udziale Z-cy Wójta Henryka Gazurek odbyło się Seminarium pt. „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych”. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Istebna.

Strony