Załóż Przedsiębiorstwo Społeczne.

9 Wrzesień, 2015 - 13:38 -- OWES

Masz ciekawy pomysł na działalność i znasz ludzi z którymi mógłbyś go zrealizować? Nasz projekt skierowany jest właśnie do Ciebie!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego planuje objąć wsparciem, szkoleniami, doradztwem i dofinansowaniem powstanie 6 przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej. Projekt skierowany jest do osób niepracujących, a także do podmiotów prawnych ( jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji itp.)

Przedsiębiorstwo otrzyma na rozwój działalności około 120 000 zł, oraz zostanie objęte wsparciem pomostowym w wysokości około 5 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez okres 12 miesięcy. Planowana rekrutacja do projektu odbędzie się końcem roku, ale koniecznie już teraz zgłoś zainteresowanie!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz śledzenia naszej strony internetowej www.owes.bcp.org.pl.

Kontakt do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:
STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - tel. 33 496 02 44, e-mail: owes@bcp.org.pl
BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI - tel. 693 887 115, e-mail: owes@teatrgrodzki.pl
MIASTO BIELSKO-BIAŁA - tel. 33 497 07 90, e-mail: owes@bielsko-biala.pl