Zaproszenie dla PES, PS do wzięcia udziału w ankiecie ISP w ramach projektu„SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises”

29 Marzec, 2021 - 13:40 -- OWES

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne  do udziału w badaniu prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych, który wraz z pięcioma innym organizacjami z całej Europy, realizuje projekt „SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton - ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”).

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo w linku: https://set-the-tone-project.eu/

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety online skierowanej do osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej oraz firmach tradycyjnych. Badanie ma na celu ocenę istniejącej wiedzy na temat różnych rodzajów przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także analizę specyficznych potrzeb pracownic i pracowników w tym zakresie.
Ankietę powinno wypełnić co najmniej 4 pracowników bądź pracownic, w tym przynajmniej jedna osoba z kadry kierowniczej. Badanie jest anonimowe - żadna z odpowiedzi nie będzie powiązana z danymi identyfikacyjnymi. Udział w nim jest całkowicie dobrowolny, otwarty dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, niezależnie również od tego, czy dana osoba doświadczyła w swoim życiu zawodowym zjawisk wymienionych w ankiecie. Badanie trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kliknąć w poniższy link:https://coceta.coop/stt/pl/

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Panią Małgorzatą Kopka-Piątek, pod nr tel. (+48 22) 55 64 273, (+48) 501 78 50 79, e-mail: malgorzata.kopka@isp.org.pl

Pliki do pobrania: