Kontakt

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

LIDER: STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11
e-mail: owes@bcp.org.pl

KIEROWNIK PROJEKTU:
Marcin Sanetra: marcin.sanetra@bcp.org.pl (owes@bcp.org.pl)

DORADCZYNIE BIZNESOWE:
Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl

Agata Gliszczyńska: agata.gliszczynska@bcp.org.pl

Katarzyna Cieloch: katarzyna.cieloch@bcp.org.pl

ANIMATORKI: 
Ewelina Polak: ewelina.polak@bcp.org.pl

Agnieszka Kowalska: agnieszka.kowalska@bcp.org.pl

ANIMATORKA EKONOMIZACJI:
Joanna Kocoń: joanna.kocon@bcp.org.pl

 

Biuro OWES czynne: pon. - pt. 8.00-16.00

Wyświetl większą mapę

PARTNER: BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 13
tel. 33 496 52 19
e-mail: owes@teatrgrodzki.pl

DORADCZYNI KLUCZOWA/ANIMATORKA:
Monika Pendolska: doradca.owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

ANIMATORKA:
Paulina Białek: animator@teatrgrodzki.pl, tel.693 754 477

DORADCZYNIE BIZNESOWE:
Katarzyna Siemieniec: k.siemieniec@teatrgrodzki.pl, tel. 732 632 361
Aneta Merta: a.merta@teatrgrodzki.pl, tel. 508 286 345

Biuro OWES czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Wyświetl większą mapę

 

 

Napisz do nas