Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O BCP

Zdjęcie przedstawiające logo Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości

BCP

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.

Celem Stowarzyszenia jest :

  • wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości,
  • rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej, wśród których znalazły się m.in.:

  • PUNKT KONSULTACYJNY KSU
  • REGIONALNY OŚRODEK EFS
  • DOTACJE UNIJNE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    (DROGA DO WŁASNEJ FIRMY, KROK DO WŁASNEJ FIRMY, MOST DO WŁASNEJ FIRMY)

Ponadto w ramach działań Stowarzyszenia klienci mogą korzystać z :

Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.
Zdjęcie przedstawiające dokumenty ułożone na stosie.

SPRAWOZDANIE

Dostęp do sprawozdania Stowarzyszenia z realizacji działań dostępny jest na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/