Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O NASZYCH USŁUGACH

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w ramach BEZPŁATNYCH USŁUG:

 • PRAWNYCH
 • KSIĘGOWYCH

DLA KOGO?

1. Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne,
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
 • Warsztaty terapii zajęciowej,
 • Kluby sportowe,
 • Ochotnicze Straże Pożarne ,
 • Koła gospodyń wiejskich,
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Spółdzielnie pracy,
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • Kościelne osoby prawne
 • Spółki z o.o. non profit

UWAGA!  Warunek konieczny skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i księgowych to chęć ekonomizacji Podmiotu Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstwa Społecznego ( tzn. chęć tworzenia miejsc pracy i zakładania działaności gospodarczej w przedsiębiorstwie)

Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.
Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.
Mężczyzna piszący, mężczyzna przy komputerze.

CEL

Naszym celem jest wsparcie w procesie ekonomizacji podmiotów i wzrost zatrudnienia.

DORADZTWO PRAWNE

Porad prawnych udzielają profesjonalni specjaliści, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie aspektów prawnych w organizacji. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia prawnego w systemie godzinowym. Nabór wniosków na doradztwo prawne będzie odbywać się w sposób ciągły.

DORADZTWO KSIĘGOWE

Usługi księgowe świadczą profesjonalni specjaliści z dużym doświadczeniem. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia księgowego w systemie godzinowym. Nabór wniosków na doradztwo księgowe będzie odbywać się w sposób ciągły.

W ramach pakietu prawnego i ksiegowego planujemy przyznac wsparcie w ilości 5 godzin. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES