Bezpłatne Szkolenie z wypełniania wniosków o dofinansowanie

17 Kwiecień, 2018 - 13:52 -- OWESBCP

Serdecznie zapraszamy w dniach 24-25 kwietnia 2018r. w godzinach 8:30-15:30
na bezpłatne szkolenie pn. Przygotowanie projektu i prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie – z uwzględnieniem konkursów kierowanych do PES ,które odbędzie się w OWES - Pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

W programie m.in.:
1. Źródła informacji o projektach.
Szczegółowe omówienie źródeł informacji o dostępnych konkursach i naborach wniosków oraz istotnych dokumentach niezbędnych przy pisaniu i zarządzaniu projektami UE;
Szczegółowe omówienie informacji na temat źródeł informacji o dostępnych konkursach i naborach wniosków w ramach funduszy krajowych;
Szczegółowe omówienie informacji o pozostałych źródłach finansowania PES.

2. Jak prawidłowo wypełnić wniosek.
Czym jest program, projekt a wniosek o dofinansowanie;
Zarządzanie projektem – od czego zacząć pracę nad projektem;
Kilka słów „Jak pisać aby wygrać” – język projektu, słowa klucze;
Przygotowanie projektu – etapy i narzędzia pracy nad projektem ;
Prawidłowe określenie istoty problemu. Jak dobrze przygotować „Drzewo problemów” – praktyczne ćwiczenia;
Właściwe określenie celu projektu – zasady formułowania celu ogólnego i celów szczegółowych – „Drzewo celów projektu”
Harmonogram działań – jak uniknąć pominięcia ważnych wydatków? Praktyczne wskazówki;
Budżet projektu – jakie koszty uznać za niezbędne, jak zmaksymalizować dofinansowanie zadania;
Analiza ryzyka projektowego – niedoceniany element prawidłowo przygotowanego projektu;
Monitorowanie projektu i tempa osiągania zakładanych celów – wskaźniki produktu i rezultatu – różnice i praktyczne wskazówki ich monitorowania.

3. Warsztatowe wypełnienie przykładowego wniosku– szkolenie prowadzone metodą warsztatową.
Warsztaty z wypełniania wniosków dofinansowanie do EFS, ASOS, FIO, inne.

4. Rozliczanie wniosku, sprawozdania.
Konstrukcja formularza i załączników;
Tryb składania oraz zasady weryfikacji Wniosku o płatność;
Rodzaje wymaganych dokumentów załączanych do wniosków o płatność oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa;
Opis związku wydatku z projektem;
Dokumentowanie zapłaty;
Zaliczki/płatność końcowa/rozliczanie zaliczek – jaki sposób rozliczeń wybrać?

5. Najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców przy pisaniu i rozliczaniu wniosku.
Wniosek o dotację - najczęstsze błędy formalne;
Wniosek o dotację - najczęstsze błędy merytoryczne;
Możliwość wystąpienia nieprawidłowości w procesie wnioskowania.

6. Omówienie pytań i zagadnień problemowych

Wykładowca: Wieloletni doradca i trener z zakresu pozyskiwania finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej. Uczestniczy jako ekspert w ocenie projektów w programach EFS, RPO, FIO, ASOS i wielu innych

W ramach szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OWES pod nr telefonu 33/497-07-90,
owes@bielsko-biala.pl lub w siedzibie OWES w Bielsku-Białej Pl. Opatrzności Bożej 18.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.04.2017r. godz. 12.00

ZAPRASZAMY!