Konferencja w Katowicach „Zostań przedsiębiorcą społecznym!"

13 Listopad, 2015 - 13:27 -- OWES

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza 20 listopada 2015 r. w godz. 10.00-15.00  do udziału w konferencji pn. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020”, której tematem przewodnim będzie przedsiębiorczość społeczna.

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, w tym w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wspieraniem ekonomii społecznej w regionie oraz przedsiębiorstw społecznych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydarzenia, zaproszeni zostaną najlepsi eksperci z dziedziny ekonomii społecznej oraz zaprezentowane najciekawsze Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły dotyczące spotkania, program konferencji, a także formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.