Punkt doradczo-animacyjny w Żywcu

Biuro Żywieckiej Fundacji Rozwoju
ul. Ks. Pr. St. Słonki 31
34-300 Żywiec
e-mail: animator@teatrgrodzki.pl

tel. 693 754 477

Doradczyni kluczowa lub animatorka będą dyżurować  w każdy wtorek w godzinach: 8.30-16.30