Rozpoczynamy cykl artykułów o naszych przedsiębiorstwach społecznych – FUNDACJA FAZA

19 Sierpień, 2019 - 15:14 -- OWES

Idea  prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego jest nadal efektywnie rozwijana w subregionie południowym. Dzięki naszemu wsparciu w 2019 roku powstało ponad 70 miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie przedsiębiorstwa dofinansowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego  łączą skutecznie działalność społeczną z gospodarczą. Dlatego też, postanowiliśmy zaprezentować pomysły i inicjatywy, które mogą stać się inspiracją i motywacją do działania dla każdego, kto chce rozpocząć biznes społeczny, tworzyć dla siebie i innych stabilne miejsca pracy, a przy okazji promować ideę ekonomii społecznej.

Fundacja Faza jest przedsiębiorstwem społecznym, które prowadzi pierwszy w subregionie Charity Shop. Luksusowy sklep mieści się na ul. Barlickiego 11 w Bielsku-Białej, gdzie można znaleźć unikatowe przedmioty i ubrania. Dzięki inicjatywie Fundacji na dzień dzisiejszy stabilne zatrudnienie otrzymały trzy osoby, które kochają to co robią. Pasja wypływa z głębi serca. Każdy z nas ma w domu rzeczy, które są niepotrzebne i  z którymi nie wiadomo co zrobić. Wystarczy przynieść  je do sklepu, a pracownicy nadadzą im drugie życie.  Fundacja kieruje się zasadą:
PODARUJ   - pozbądź się niepotrzebnych rzeczy w szczytnym celu
KUPUJ – kup niepowtarzalne  przedmioty i ubrania, a dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na szczytny cel
POMAGAJ – dzięki Twojemu zaangażowaniu osiągnięty  dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji Faza m.in. pomoc zwierzętom, edukację ekologiczną, reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja Faza włącza się również w akcje związane z promowaniem i edukacją ekologiczną, kieruje się zasada ZERO WASTE. W sklepie na ul Barlickiego możecie np. kupić woreczki uszyte z firanek, oddać zakrętki plastikowe czy przyłączyć się do różnych akcji organizowanych przez zaprzyjaźnione z Fundacją inne organizacje społeczne.

Rolą naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  jest wspieranie inicjatyw poprzez przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy, pomoc w bieżącej działalności organizacji, jak również promowanie idei, która przyświeca ekonomii społecznej. Dzięki wsparciu OWES, pomysł inicjatorki Alicji Wuwer mógł zostać zrealizowany w Bielsku-Białej. Z dotacji zostało zakupione wyposażenie sklepu i zostały przeprowadzone drobne remonty.  Teraz trzymamy kciuki za dalszy rozwój, a wszystkich czytających ten artykuł do odwiedzenia  CharityShop  na ul. Barlickiego 11 w Bielsku-Białej. https://www.facebook.com/fazacharityshop/

Galeria zdjęć