Seminarium „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych"

29 Maj, 2014 - 12:00 -- OWES

W dniu 28.05.2014r. w Urzędzie Gminy Istebna przy udziale Z-cy Wójta Henryka Gazurek odbyło się Seminarium pt. „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych”. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Istebna.

Jest to już drugie z cyklu takich spotkań na terenie gmin subregionu południowego, gdzie specjalistki ds. informacji miały możliwość przedstawić bezpłatną ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcano do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie m.in. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, z zakresu księgowego i innych aspektów, które zgłaszają organizacje w trakcie realizacji swoich działań. Ponadto poinformowano o możliwości korzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OWES, jak również pakietów prawnych, księgowych i marketingowych. Ponadto przedstawiciele m.in. Klubów Sportowych, Ochotniczej Straży Pożarnej jak również lokalnych organizacji pozarządowych mieli okazję poznać aktualne konkursy, w których mogą ubiegać się środki finansowe na realizację swoich działań.

Takie spotkania to również świetna okazja do dyskusji na temat możliwości rozwoju ekonomii społecznej w gminie. Przedstawicielki OWES przybliżyły tematykę spółdzielni socjalnej jako alternatywy na zatrudnienie i szanse dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele Gminy i NGO otrzymali informację dotyczące zasad powoływania, podstaw prawnych funkcjonowania, a także branż w których działają istniejące przedsiębiorstwa społeczne na terenie subregionu południowego.

Przedstawiciele gmin zainteresowani zorganizowaniem spotkania dotyczącego ekonomii społecznej w swojej gminie zapraszamy do kontaktu tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl