spółdzielnie socjalne

Wizyta studyjna "Dobre praktyki ekonomii społecznej"

9 Wrzesień, 2014 - 12:39 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 23-24 września. Tym razem będziemy gośćmi we Wrocławiu i Byczynie. W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

- Spółdzielnie socjalne działające we Wrocławiu, m.in. Spółdzielnię socjalną PANATO http://www.panato.org/

- Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Byczynie, w tym zwiedzimy lokalny gród http://grod.pl.tl/

Nabór wniosków o przyznanie pakietu badawczo-testującego

4 Czerwiec, 2014 - 12:24 -- OWES

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu OWES subregionu południowego (POKL.07.02.02-24-013/12) informujemy, iż od dnia 09 czerwca 2014r. do 13 czerwca 2014 zostaje ogłoszony nabór wniosków o udzielenie pakietu badawczo-testującego dla spółdzielni socjalnych. Kompletne wnioski (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami i parafami) należy składać w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 – 16:00.

Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

19 Maj, 2014 - 12:37 -- OWES

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu OWES subregionu południowego (POKL.07.02.02-24-013/12) informujemy, iż od dnia 26 maja do 06 czerwca 2014 zostaje ogłoszony nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Kompletne wnioski wraz z załącznikami  (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami i parafami) należy składać w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 – 16:00.

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

16 Sierpień, 2013 - 13:46 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na wizytę studyjną „Dobre praktyki ekonomii społecznej – spółdzielczość socjalna na Śląsku” w dniach 29-30 sierpnia 2013r.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy spółdzielnie socjalne z terenu województwa śląskiego:

·         Spółdzielnia Socjalna „Rybka” w Katowicach,

·         Spółdzielnia Socjalna Fantasy Inn w Katowicach,

·         Spółdzielnia socjalna Reakcja w Dąbrowie Górniczej,

·         Spółdzielnia Socjalna Ogrody Smaku w Tychach.

Rekrutacja na spółdzielnie socjalne!

20 Czerwiec, 2013 - 12:54 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne w ramach projektu „OWES subregionu południowego” (POKL.07.02.02-24-013/12) realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie się 15 lipca 2013r.
Formularze z opisem pomysłu będzie można składać do 26 lipca 2013r.

Strony

Subscribe to RSS - spółdzielnie socjalne