Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BCP

6 Czerwiec, 2022 - 15:55 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 14 – 29 czerwca 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Wnioski składane są przez pracowników przedsiębiorstw społecznych (uczestników projektu) wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstw społecznych osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do BCP). Nabór odbywa się w biurze projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (ul. Zacisze 5, Bielsko-Biała) w dniach 14 – 29 czerwca 2022 roku w godzinach funkcjonowania biura (pon. - pt., 8:00-16:00).

Wszelkie dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone są na stronie OWES.