Animacja

Jesteś przedstawicielem grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego?
Chciałbyś założyć organizację pozarządową?
Jesteś przedsiębiorczy i chcesz tworzyć miejsca pracy, a także otrzymać dotację na ten cel?
 
Zapraszamy do skorzystania z usług animacyjnych w ramach projektu OWES!
Animatorki OWES pomogą Ci:

 • założyć organizację pozarządową
 • skonsultować dokumenty (statut, umowę spółki z o.o. not for profit, wnioski rejestracyjne do KRS)
 • nawiązać współpracę z gminami, instytucjami, lokalnymi liderami,
 • poszukać partnerów i źródeł finansowania Twoich pomysłów społecznych,
 • poszukać skutecznych rozwiązań problemów społecznych i zainspirować do działania (spotkania i warsztaty wyjazdowe)
 • przeanalizować Twój pomysł biznesowy i pozyskać dotację na stworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz ją rozwijać?
Chcesz zmieniać swoje otoczenie i rozwijać ekonomię społeczną w gminie?
Animatorki OWES pomogą Ci:

 • w diagnozie potrzeb Twojej organizacji i określeniu kierunku jej rozwoju
 • nawiązaniu współpracy  z lokalnym środowiskiem: biznes przy wykorzystaniu CSR, jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe
 • skonsultować statut pod kątem zmieniających się przepisów prawa
 • poszukać partnerów i źródeł finansowania Twoich pomysłów społecznych,
 • edukować w zakresie ekonomii społecznej
 • skonsultować ofertę w zakresie zamówień publicznych, zwłaszcza  z uwzględnieniem aspektów społecznych,

W ramach projektu OWES bezpłatnie zorganizujemy dla Twojej grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego, organizacji  m.in.:

 • warsztaty eksperckie
 • wyjazdy animacyjne do konkretnego przedsiębiorstwa społecznego

Wszystko po to, żeby wspólnie rozwijać ideę ekonomii społecznej w regionie, wpływać na wzrost zatrudnienia  i rozwój przedsiębiorczości społecznej w trzecim sektorze, a także budować trwałe relacje pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.
 
Za realizację działania odpowiadają animatorki:  
Lider: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: Ewelina Polak i Agnieszka Kowalska ,
Partner: BSA Teatr Grodzki: Paulina Białek i Monika Pendolska
Kontakt
 

Napisz do nas

11 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.