zapytanie

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA O WYNAJĘCIE SALI WRAZ Z CATERINGIEM

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali wraz z cateringiem na terenie powiatu żywieckiego (woj. śląskie) podczas warsztatu animacyjnego pt. „ Nowoczesna gmina - społeczna gmina” dla reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający) w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała - OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako lider projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aktualizuje postępowanie na wykonanie usługi wynajęcia sali wraz z cateringiem na terenie powiatu żywieckiego (woj. śląskie) podczas warsztatu animacyjnego. Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej (termin nadsyłania ofert do 17.05.2018). Szczegóły w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE WYNAJĘCIE SALI 2.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 496 02 44.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE O WYNAJĘCIE SALI WRAZ Z CATERINGIEM

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali wraz z cateringiem podczas warsztatu animacyjnego pt. „ Nowoczesna gmina - społeczna gmina” dla reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „OWES subregionu południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający) w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszenwienia poniżej.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako lider projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchamia postępowanie na wykonanie usługi wynajęcia sali wraz z cateringiem podczas warsztatu animacyjnego. Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej (termin nadsyłania ofert do 16.05.2018). Szczegóły w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE WYNAJĘCIE SALI.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 496 02 44.


ZAPYTANIE ZORGANIZOWANIE WIZYTY STUDYJNEJ

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wizyty studyjnej mającej na celu promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w ES. Wizyta studyjna skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego oraz organizacji pozarządowych (powiat bielski, cieszyński, żywiecki i m. Bielsko-Biała) zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający) w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała - OWES.

Informacja o udzieleniu zamówienia poniżej.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako lider projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchamia postępowanie na wykonanie zamówienia obejmującego zorganizowanie wyjazdu animacyjnego. Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej (termin nadsyłania ofert do 29.03.2018). Szczegóły w załączniku: ZAPYTANIE ZORGANIZOWANIE WIZYTY STUDYJNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 496 02 44.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE ZORGANIZOWANIE WYJAZDU ANIMACYJNEGO

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowego wyjazdu animacyjnego  do Spółdzielni Socjalnych działających na terenie subregionu południowego (powiat bielski i żywiecki) jako dobrej praktyki w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający) w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała - OWES

Informacja o udzieleniu zamówienia poniżej.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako lider projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchamia postępowanie na wykonanie zamówienia obejmującego zorganizowanie wyjazdu animacyjnego. Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej (termin nadsyłania ofert do 14.03.2018). Szczegóły w załączniku: ZAPYTANIE ZORGANIZOWANIE WYJAZDU ANIMACYJNEGO.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 496 02 44.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE TRENER (UM) - szkolenie  dla PES

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, jako Partner projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. przeprowadzenia szkolenia  dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (negocjacje, komunikacja, asertywność). Termin nadsyłania ofert: do 06.07.2017 do godz 17:00. Szczegóły w załączniku Zaproszenie do składania ofert_szkolenie UM.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 497 07 90.

Informacja o udzieleniu zamówienia poniżej w załączniku informacja o wyborze.

ZAPYTANIE TRENER (BCP)  - szkolenie z zakresu "Budowanie wizerunku medialnego w PES"

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako lider projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchamia postępowanie na wykonanie zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia. Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej (termin nadsyłania ofert do 30.10.2017). Szczegóły w załączniku zapytanie_BCP.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 496 02 11.

Informacja o udzieleniu zamówienia poniżej w załączniku zapytanie_BCP.