Szkolenie pn. „Księgowość i kadry w PES”

Data szkolenia: 
Od środa, 28 Grudzień, 2022 do piątek, 13 Styczeń, 2023

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Księgowość i kadry w PES”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

24-25 stycznia 2023 r.
15-16 luty 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 13.01.2023 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
1. Rachunkowość organizacji pozarządowych i PES.
• Aspekty prawne jako wprowadzenie do rachunkowości i opodatkowania.
• Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w ujęciu księgowym.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
• Prowadzenie rachunkowości w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Specyfika ewidencjonowania poszczególnych przychodów i kosztów.
2. Sprawozdanie finansowe w Organizacjach pozarządowych.
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości oraz na podstawie załącznika nr 1 i 4.
• Sporządzenie rachunku zysków i strat – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sporządzenie bilansu – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.
3. Kadry w NGO
• Umowa o pracę, a inne umowy cywilnoprawne;
• Dokumentacja kadrowa pracownika;
• Obliczanie wynagrodzenia w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
Prowadząca: Agata Filipek – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, jednocześnie doradcza i szkoleniowiec w tematyce zagadnień księgowo-podatkowych. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu doradcy biznesowego oraz profesjonalisty OWES.
Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).
Kontakt z biurem projektu pod numerem: 508-286-345.

Zapisy

2 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.