Szkolenie "Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych"

Data szkolenia: 
Od piątek, 17 Październik, 2014 do sobota, 18 Październik, 2014

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych", które odbędzie się w dniach 17-18 października 2014 roku (piątek-sobota). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej. Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie związane m.in. z:  przeprowadzaniem zbiórek publicznych, loterii fantowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi sponsoringu oraz przyjmowania darowizn. Trener zaprezentuje również możliwości pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych. Ponadto uczestnicy szkolenia w trakcie przeprowadzonych warsztatów spróbują samodzielnie zaplanować strategię pozyskiwania środków na swoją działalność. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44.

 

Program szkolenia:

Zapisy

2 + 10 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.