Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej

8 Sierpień, 2013 - 13:11 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej zostaje przedłużony. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 9-26 sierpnia 2013 roku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, do składania wniosków w wyznaczonym terminie w siedzibie Stowarzyszenia (Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, II piętro, pokój 306) lub wysłania pocztą z datą stempla pocztowego do 26.08.2013.

Lista rankingowa kandydatów kwalifikujących się do udziału w projekcie zostanie ogłoszona po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy, które wpłyną w trakcie wydłużonego naboru. Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania > „Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych” oraz w zakładce Oferta > „Tworzenie spółdzielni socjalnych”.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 33 496 02 44.