Przedsiębiorco skorzystaj ze współpracy z przedsiębiorstwem społecznym.

24 Sierpień, 2015 - 09:15 -- Administrator

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje działania związane z powstawaniem nowych przedsiębiorstw społecznych. Na ten cel przeznacza dotację w wysokości 180 000zł (na uruchomienie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego).

W tym celu poszukujemy zainteresowanych firm, chcących się rozwijać i poszukujących rąk do pracy. Założeniem jest nawiązanie współpracy (na zasadach podwykonawstwa zadań nowemu przedsiębiorstwu społecznemu), z której skorzystają dwie strony (Państwa firma oraz zatrudnieni w nowym przedsiębiorstwie społecznym).

Korzyści dla Państwa firmy:
- branie udziału w tworzeniu nowego przedsiębiorstwa społecznego (współdecydowanie, na co wydatkować dotację - pod potrzeby przyszłej współpracy, np. zakupując konkretną maszynę, na której pracować będą pracownicy przedsiębiorstwa społecznego),
- możliwość sfinansowania z projektu szkoleń przyszłych pracowników przedsiębiorstwa społecznego stricte pod potrzeby współpracy z Państwa firmą,
- ustalenie atrakcyjnych warunków współpracy z nowym przedsiębiorstwem społecznym,
- realizacja misji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Państwa firmie.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - 33 496 02 44; owes@bcp.org.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki - 693 887 115; owes@teatrgrodzki.pl

Miasto Bielsko-Biała - 33 497 07 90; owes@bielsko-biala.pl