księgowość

Szkolenie "Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej"

6 Kwiecień, 2016 - 13:47 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne szkolenie pod nazwą "Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 13 - 14 kwietnia 2016 roku (środa - czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (dawny ISP), Plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała.

Ekonomizacja trzeciego sektora na przykładzie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiebiorczości

9 Grudzień, 2014 - 10:35 -- OWES

Wkraczamy w tzw. nową perspektywę finansowania. Lada moment kolejna fala środków unijnych da możliwość realizacji nowych ciekawych projektów, pomocy dla dużej ilości osób i podmiotów potrzebujących wsparcia. To niewątpliwie również szansa dla wielu organizacji na pozyskanie dotacji i utrzymanie kadry pracowniczej. Czy zatem jest to dobry moment na podejmowanie ryzykownych działań w kierunku ekonomizacji?

Seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej w Strumieniu

23 Czerwiec, 2014 - 17:09 -- OWES

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Strumień odbyło się kolejne seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej. Tym razem spotkanie dotyczące rozwoju trzeciego sektora zostało poszerzone o wykład z zakresu prowadzenia ksiegowości w podmiotach ekonomii społecznej. Uczestnikami byli przedstawiciele nowopowstałych i funkcjonujących już organizacji pozarządowych na terenie Gminy Strumień zainteresowani zwiększeniem wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji księgowej. Na spotkaniu poruszono kwestie związane m.in.

Subscribe to RSS - księgowość