lista rankingowa

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

29 Listopad, 2016 - 11:32 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych (nabór w dniach 4.11.2016 - 18.11.2016 roku)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

7 Czerwiec, 2016 - 15:10 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES subregionu południowego. Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną przesłane karty ocen członków komisji. Szczegółowe informacje o wysokości przyznanego wsparcia znajdują sie w kartach ocen.

Lista rankingowa Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie

13 Wrzesień, 2013 - 15:28 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy II etap rekrutacji Uczestniczek i Uczestników do projektu OWES subregionu południowego. Poniżej przedstawiamy listę 63 Kandydatów i Kandydatek, którzy wzięli udział w rozmowach z Komisją Rekrutacyjną. 

Ponadto informujemy, iż została wyłoniona grupa Kandydatów i Kandydatek, którzy uzyskali rekomendację do udziału w projekcie OWES subregionu południowego. Przedstawiamy listę rankingową Kandydatów/ Kandydatek do przystąpienia do projektu.

Subscribe to RSS - lista rankingowa