Uwaga! Do 15.10.2021 jest termin wysłania sprawozdanie finansowego do KRS oraz sprawozdania do bazy OPP

12 Październik, 2021 - 08:20 -- OWES

Uwaga! Przypominamy, iż w najbliższy piątek - 15 października 2021r. upływa ostateczny termin realizacji dwóch obowiązków dotyczących sprawozdań organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą (są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) oraz organizacji pożytku publicznego.
1. Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą (wpisana do rejestru przedsiębiorców) ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestry Sądowego (KRS). W 2021 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie.Za przekazanie sprawozdania finansowego do KRS odpowiedzialny jest zarząd.
2. Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Składanie sprawozdań do bazy sprawozdań OPP to ważny obowiązek, od realizacji którego zależy czy OPP będzie mogła zbierać 1%. Obowiązki sprawozdawcze OPP nie zwalniają tych organizacji ze składania sprawozdania finansowego do KAS czy KRS. Organizacje pożytku publicznego muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań OPP do 15 października 2021 r. Nie zapomnijcie, że termin 15 października 2021r. dotyczy tych OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy. OPP z innym rokiem obrotowym składają sprawozdania do 30 listopada (tu nie dokonano zmiany standardowego terminu z powodu epidemii).

Więcej informacji na temat obowiązków organizacji, jakie powinny być zrealizowane oraz instrukcję, jak wysłać do KRS podpisane elektronicznie sprawozdanie znajdziecie na:https://publicystyka.ngo.pl/do-piatku-wyslij-do-krs-sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdania-do-bazy-opp