Współpraca się opłaca !

Z wyników badań wynika, iż coraz więcej przedsiebiorców nawiązuje trwałe partnerstwa biznesowe z podmiotami ekonomii społecznej.

Polecamy ciekawy artykuł Przegląd dobrych praktyk, gdzie znajdziecie przykłady takich partnerstw w Polsce.

Miłej lektury.