Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w BSA Teatr Grodzki

18 Listopad, 2020 - 10:30 -- OWESTG

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.