Aktualności

Tarcza finansowa dla mikro,małych i średnich przedsiebiorstw

30 Kwiecień, 2020 - 08:46 -- OWES

Uwaga Przedsiębiorstwa Społeczne !!!

Można składać wnioski o przyznanie subwencji finansowej dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Subewncja po 12 miesiącach może zostać umorzona nawet w 75%, przy spełnieniu określonych warunków. W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia o godz. 18:00.

Ważne terminy w PUP Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec w ramach wsparcia tarczyantykryzysowej

30 Kwiecień, 2020 - 08:31 -- OWES

Informujemy, iż  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej ruszył nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej 2020 dla następujących form wsparcia: - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb, - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

Wnioski można składać od 29.04.2020 do 12.05.2020r.

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” - wspieraj przedsiębiorców społecznych

30 Kwiecień, 2020 - 08:30 -- OWES

Ruszyła kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

28 Kwiecień, 2020 - 09:28 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Kompendium wiedzy dla organizacji pozarządowych już dostępne

27 Kwiecień, 2020 - 11:20 -- OWES

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z  dokumentem skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w związku z sytuacją pandemii w Polsce: "Kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa.Kompendium zostało opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strony