Aktualności

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

10 Grudzień, 2014 - 10:36 -- OWES

OWES zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dotację w ramach Kokursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2015. Przypominamy, iż oferty można składać od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

Ekonomizacja trzeciego sektora na przykładzie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiebiorczości

9 Grudzień, 2014 - 10:35 -- OWES

Wkraczamy w tzw. nową perspektywę finansowania. Lada moment kolejna fala środków unijnych da możliwość realizacji nowych ciekawych projektów, pomocy dla dużej ilości osób i podmiotów potrzebujących wsparcia. To niewątpliwie również szansa dla wielu organizacji na pozyskanie dotacji i utrzymanie kadry pracowniczej. Czy zatem jest to dobry moment na podejmowanie ryzykownych działań w kierunku ekonomizacji?

Konkurs "Być jak HeroES!" - I miejsce dla Spółdzielni Socjalnej Lilai Design!!!

5 Grudzień, 2014 - 13:42 -- OWES

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Spółdzielnia Socjalna Lilai Design z Cieszyna została zwycięzcą Konkursu "Być jak HeroES!". Zadaniem uczestników Konkursu było stworzenie bohatera utożsamiającego charakterystyczne cechy instytucji. Bohatera można było przedstawić w dowolnej technice np. za pomocą tekstu pisanego, formy plastycznej, audycji/słuchowiska radiowego czy filmu.

II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

1 Grudzień, 2014 - 16:32 -- OWES
II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

W dniu 28 listopada 2014r. odbył się w Bielsku-Białej piknik organizacji pozarządowych. Jest to już drugi piknik zrzeszający NGO z Bielska - Białej. Inicjatorem takich spotkań jest Stowarzyszenie Teatr Grodzki z Bielska-Białej. Tym razem cała impreza odbyła się w Pasażu Tesco, gdzie ponad 20 organizacji zaprezentowało swoją działalność. Podczas piątkowego popołudnia mieszkańcy Bielska-Białej mieli okazję z bliska przyjrzeć się inicjatywom podmiotów ekonomii społecznej, skorzystać m.in.

Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna

28 Listopad, 2014 - 09:55 -- OWES

Zachęcamy do ciekawej lektury pod tytułem "Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna" autorstwa Pana Krzysztofa Cibora. W publikacji przedstawione zostały podstawowe pojęcia związane z kwestiami usług użyteczności publicznej oraz możliwości i przykłady zlecania tych usług podmiotom ekonomii społecznej.

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2014.3.pdf

Strony