Aktualności

Badanie sektora organizacji pozarządowych

16 Marzec, 2015 - 16:00 -- OWES

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej) realizuje badanie sektora organizacji pozarządowych. Celem badania jest zobrazowanie stanu sektora ekonomii społecznej w regionie i dostarczenie zaleceń pod kątem lepszego wykorzystania środków unijnych dla trzeciego sektora oraz planowaniu dalszej ścieżki rozwoju organizacji.

Prosimy o podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym według stanu na koniec grudnia 2014.

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu FIO - Śląskie Lokalnie

11 Marzec, 2015 - 13:28 -- OWES

OWES zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015. Informujemy, iż oferty można składać do 10 kwietnia 2015 roku.

OWES ekonomizuje spółdzielnie socjalne !

10 Marzec, 2015 - 14:12 -- OWES

Zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie pakietu badawczo-testującego dla spółdzielni socjalnych z naszego subregionu!

W gronie szczęśliwców, którzy otrzymają wsparcie nawet do 20 tys. złotych znalazły się takie spółdzielnie socjalne jak: Kino Marzenie z Kóz, Minerwa z Żywca, Lilai Disign z Cieszyna, Parostatek z Cieszyna i Tup Tup z Cieszyna. Spółdzielnie w ramach przyznanego pakietu będą mogły pod okiem fachowców poszukiwać i testować rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju i stabilności finansowej spółdzielni. 

Strony