Aktualności

Zachęcamy organizacje do składania wniosku o grant na innowacje społeczne w ramach projektu:„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” Termin składnia wniosków - 23 marzec 2018r.

1 Marzec, 2018 - 10:41 -- OWES

Zapraszamy osoby fizyczne i organizacje pozarządowe zajmujące sie edukacje dorosłych do składania wniosku o grant w ramach projektu  „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.

Zachęcamy organizacje do wzięcia udziału w konkursie dotacyjnym: "Niepodległa 2018" . Termin składnia wniosków - 23 marzec 2018r.

1 Marzec, 2018 - 10:09 -- OWES

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do aplikowania o środki w ramach programu dotacyjnego "Niepodległa 2018". Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Zaproszenie do składania ofert

1 Marzec, 2018 - 10:06 -- OWESUM

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na zrealizowanie zadania polegającego na zorganizowaniu Targów Ekonomii Społecznej w dniu 24 marca 2018 r. - UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia. Czas trwania ok. 8h.

Oferta cenowa powinna zawierać:

1. Ramowy program targów wraz z oprawą artystyczną podczas całego wydarzenia.

2. Zapewnienie pełnego zarządzania organizacją przedsięwzięcia.

3. Zapewnienie pełnej obsługi technicznej.

4. Zapewnienie obsługi merytorycznej.

Zapraszamy na wyjazdowy warsztat animacyjny:"Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich" do Krakowa w dniu 03.03.2018r.

26 luty, 2018 - 15:03 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na warsztat wyjazdowy do Krakowa przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych zainteresowanych propagowaniem powstawania spółdzielni uczniowskich na terenie subregionu południowego. Warszat organizowany jest w ramach pakietu animacyjnego: Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

26 luty, 2018 - 14:19 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych (nabór w dniach 5.02.2018 - 16.02.2018 roku)

Strony