Aktualności

Konkurs grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A rozpoczęty!

5 luty, 2018 - 10:59 -- OWES

Zapraszamy do aplikowania w konkursie grantowym Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Oferty należy złożyć do 23 lutego 2018 r. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

Nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2018 rozpoczęty!

5 luty, 2018 - 10:42 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do aplikowania w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2018. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Zaproszenie do składania ofert

1 luty, 2018 - 11:01 -- OWESUM

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania w dniu 1.03.2018r.

Termin składania ofert upływa 08.02.2018r. o 23:59:59. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza prosimy przesyłać na adres mailowy owes@bielsko-biala.pl

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Formularz do pobrania poniżej. 

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.

30 Styczeń, 2018 - 15:31 -- OWES

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie ofert na organizację wydarzeń  podczas IX edycji festiwalu INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków Techniki w obiektach Szlaku Zabytków Techniki. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W konkursie zostaną wsparte wyłącznie zadania, których wydarzenia wpisują się w motyw przewodni INDUSTRIADY 2018 „Industria jest kobietą”,takie jak, m.in.

Strony