Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn. PS - nabór ciągły prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

18 Grudzień, 2020 - 14:52 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Bezpłatne szkolenia dla NGO w Bielsku-Białej

9 Grudzień, 2020 - 12:57 -- OWES

Informujemy, że w najbliższym czasie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej organizuje dwa bezpłatne szkolenia on-line skierowane do przedstawicieli PES działających na terenie subregionu południowego woj. śląskiego - powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Bielska-Białej:

- 10 grudnia 2020  "Księgowość – zamknięcie roku, sprawozdawczość w NGO (non-government organization – organizacja pozarządowa, przyp. red.)"

- 14 grudnia 2020   "Stosowanie przepisów tarcz antykryzysowych w NGO w ujęciu księgowym i podatkowym"

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsięb. społeczne - nabór prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

9 Grudzień, 2020 - 09:14 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze 12-25.11.2020 prowadzonym przez Stowarzyszenie BCP

9 Grudzień, 2020 - 08:46 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

JARMARK ŚWIĄTECZNY OWES - CENNIK

7 Grudzień, 2020 - 14:14 -- OWES

Zapraszamy na świąteczne zakupy w naszych Przedsiębiorstwach Społecznych!!!! Wszystkie produkty zobaczycie w filmie na Facebook:  Jarmark OWES on line

Poniżej przedstawiamy naszych wystawców oraz cennik usług/produktów i oczywiście kontakty, gdzie można zamawiać.

 

Bądżmy lokalnie odpowiedzialni i zamawiajmy prezenty od Przedsiębiorstw Społecznych!!!

1. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SEROWA KRAINA

Serek Rabuś 11,00 zł;

Twaróg Rajski 28,00 zł/kg    

Strony