Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

9 Lipiec, 2018 - 14:34 -- OWES

W imieniu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskieja, Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, działające w organizacjach np. spółdzielniach, gospodarstwach agroturystycznych, kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach, przedsiębiorców zamieszkujących woj. śląskie, do udziału w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów". Finał konkusru odbędzie się 29 lipca br.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Krakowa

9 Lipiec, 2018 - 11:43 -- OWES

Szukasz inspiracji na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego?
Chcesz stworzyć miejsca pracy w swojej organizacji, w gminie, w spółce z o.o. non profit?
Jesteś przedstawicielem NGO, Jednostki Samorządu Terytorialnego lub grupy inicjatywnej i chcesz zobaczyć jak robią to inni? Ta oferta jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza na wizytę studyjną do Krakowa. 

Strony