Aktualności

Ważne!Nabór wniosków do FIO przedłużony!

28 Marzec, 2018 - 15:21 -- OWES

Informujemy, iż Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

Generator Ofert będzie aktywny w terminach naboru ofert, tj.:w dniach 01.03 - 05.04 2018 r. do godz. 16:15.

Zwracamy Państwa uwagę, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej liczby składanych aplikacji.

Wyniki IV naboru na Pakiety Marketingowe

23 Marzec, 2018 - 14:48 -- OWESUM

W czwartym naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęło 10 wniosków od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji. Są to:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

Zachęcamy organizacje do wzięcia udziału w programie dotacyjnym LOKALNY EKO-ROZWÓJ

16 Marzec, 2018 - 13:32 -- OWES

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych – do aplikowania o pomoc finansową  w zakresie przedsięwzięcia: P6. LOKALNY EKO-ROZWÓJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Strony