dofinansowanie

Dofinansowania FUNDACJI BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR. MARIANA KANTONA

17 Marzec, 2017 - 13:12 -- OWES

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy!

20 Maj, 2016 - 13:23 -- OWES

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

Nowy nabór wniosków w ramach Funduszu małych grantów

17 Maj, 2013 - 10:04 -- OWES

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje nabór wniosków do Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" pod koniec czerwca 2013 roku.

Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w Polsce. W Programie zakłada się wiele działań, dzięki którym nastąpi poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Działania te będą realizowane w kilku obszarach:

Subscribe to RSS - dofinansowanie