seminarium

Zapraszamy na seminarium na temat współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi

8 Listopad, 2016 - 13:55 -- OWES

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego zainteresowane nawiązywaniem partnerskiej i strategicznej współpracy z biznesem do udziału w bezpłatnym seminarium, organizowanym przez Śląski Związek Pracodawców Prywatnych, Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce, Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Amber Eco Sp. z o.o.

Tags: 

Seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej w Strumieniu

23 Czerwiec, 2014 - 17:09 -- OWES

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Strumień odbyło się kolejne seminarium dla podmiotów ekonomii społecznej. Tym razem spotkanie dotyczące rozwoju trzeciego sektora zostało poszerzone o wykład z zakresu prowadzenia ksiegowości w podmiotach ekonomii społecznej. Uczestnikami byli przedstawiciele nowopowstałych i funkcjonujących już organizacji pozarządowych na terenie Gminy Strumień zainteresowani zwiększeniem wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji księgowej. Na spotkaniu poruszono kwestie związane m.in.

Seminarium pod nazwą "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych"

19 Maj, 2014 - 09:15 -- OWES

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej seminaria pod tytułem "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych". Seminaria, mające na celu upowszechnienie możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, realizowane są w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych"

14 Maj, 2014 - 15:36 -- OWES
W oczekiwaniu na spotkanie

W dniu 13.05.2014r. w Urzędzie Gminy Rajcza przy udziale Wójta Gminy Kazimierza Fujak odbyło się Seminarium pt. „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych”. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy gminy oraz osoby zainteresowane podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej.

Subscribe to RSS - seminarium